انتشار دو مجموعه داستان

مجموعه داستان‌های «آن روزها» نوشته نیما باقری و «یک ساعت» نوشته غزال گلستانی راهی بازار شده‌اند.