غلامعلی حدادعادل:

«گلستان» سعدی فقط یک کتاب ادبی نیست

غلامعلی حدادعادل که معتقد است «گلستان» سعدی فقط یک کتاب ادبی نیست از این‌که سعدی آموزگار جاودانه زبان فارسی است می‌گوید.