تولید قطعه‌ "همدم" با همکاری عقیلی، پرستویی و جمشیدی

قطعه "همدم" با همکاری سالار عقیلی، پرویز پرستویی و فاضل جمشیدی در راستای پویش مشاهنر و برای همدلی و همراهی با مردمی که این روزها در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، به‌زودی منتشر می‌شود.