«شب/ خارجی/ یرما» در مولوی به صحنه می‌رود

نمایش «شب/ خارجی/ یرما» به کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی از ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۸ در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می‌رود.