دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

فرانسه

زنگ آغاز جشنواره تآترو هنرهای گوناگون شهر

زنگ آغاز جشنواره تآترو هنرهای گوناگون شهر" آوینیون"، یکی از مهم ترین رخدادهای هنری فرانسه، دوباره زده شد

فستیوال تآتر و هنرهای گوناگون شهر "آوینیون"، در جنوب فرانسه، که از زمان بر پا شدنش در سال 1947، توسط "ژان ویلار" بدین سو دگرگون گردیده و به عنوان یکی از رخدادهای مهم فرهنگی در فرانسه به شمار می آید، ...
زنگ آغاز جشنواره تآترو هنرهای گوناگون شهر

زنگ آغاز جشنواره تآترو هنرهای گوناگون شهر" آوینیون"، یکی از مهم ترین رخدادهای هنری فرانسه، دوباره زده شد

فستیوال تآتر و هنرهای گوناگون شهر "آوینیون"، در جنوب فرانسه، که از زمان بر پا شدنش در سال 1947، توسط "ژان ویلار" بدین سو دگرگون گردیده و به عنوان یکی از رخدادهای مهم فرهنگی در فرانسه به شمار می آید، ...
کنسرت-تست ۵۰۰۰ نفره در استادیوم

کنسرت-تست ۵۰۰۰ نفره در استادیوم "برسی" پاریس

پس از ماهها انتظار و رفت و بازگشت به فرنطینه، در پی کاهش شمار آلوده شدگان به ویروس کرونا به دنبال واکسن کوبی همه جانبه، سرانجام، شنبه شب، 5000 نفر توانستند از یک کسنرت لایو لذت ببرند. این ...