سالار عقیلی در برنامه علی ضیا؛

شرط عقیلی برای بازیگر شدن!

سالار عقیلی خواننده موسیقی ایرانی با حضور در برنامه «فرمول یک» علی ضیا به تعدادی از حاشیه ها و اتفاقات پیرامون فعالیت هایش در حوزه موسیقی پاسخ داد.