طرح فروش فوق‌العاده پوشاک در دستور کار

باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، راه‌اندازی طرح فروش فوق‌العاده پوشاک در برخی اتحادیه‌های فروشندگان پوشاک در دستور کار قرار گرفته است.