فیلمبرداری «هر روز می‌میریم» تمام شد/ داستان رازآلود چند شخص

فیلمبرداری فیلم کوتاه «هر روز می‌میریم» با بازی فرید سجادی حسینی به پایان رسید.