با افزایش ۴۳.۵ نسبت به سال ۲۰۲۰؛

موفقیت فرانسه در سال ۲۰۲۱ از نظر تولید و سرمایه‌گذاری فیلم

فرانسه با تولید ۱۴۳ فیلم مشترک با تهیه‌کنندگان خارجی بیش از ۲۳۰ میلیون یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد.