معرفی برگزیدگان دومین دوره جشنواره فیلم‌های انسان دوستانه

مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلمهای انسان دوستانه (آسا) با معرفی برگزیدگان بخشهای مختلف این جشنواره برگزار شد.