محمد خزاعی دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» خبر داد

حذف «به وقت شام» و «امپراطور جهنم» از مسابقه ملی جشنواره «مقاومت»

بنابه تصویب شورای راهبردی جشنواره فیلم مقاومت، دو فیلم سینمایی «به وقت شام» و «امپراطور جهنم» در بخش «مسابقه سینمای ملی» این رویداد سینمایی حضور نخواهند داشت.