اولین ربات بازیگر ترکیه قرارداد بست/ «آیپارا» ربات انسان نما: برای بازی در فیلم هیجان زده ام

فیلمبرداری فیلم «انسان دیجیتال»که توسط «بیرول گووِن» نوشته شده و هنرپیشه های آن هم بازیگران انسانی و هم روباتیک هستند، در ماه سپتامبر آغاز می شود.