با دوبله محمدرضا علیمردانی؛

«تتریس» در «فیلم‌نت» عرضه شد/ یک اتفاق در آخرین سال‌های شوروی کمونیستی

فیلم «تتریس» توسط محمدرضا علیمردانی دوبله و در پلتفرم فیلم‌نت عرضه شد.