سینمای «هنر و تجربه» سیرجان آغاز به کار می‌کند

سینمای «هنر و تجربه» سیرجان روز شنبه ۱۴ مهر در با اکران، نقد و بررسی فیلم «ترومای سرخ» آغاز به کار می کند.