اسکار سینمای فرانسه اعطا شد

مراسم چهل و ششمین دوره جوایز آکادمی فیلم فرانسه (سزار) با موفقیت دو فیلم «توهمات گمشده» و «آنت» به کار خود پایان داد.