پخش جهانی «شب، داخلی، دیوار» به کمپانی آلمانی رسید

کمپانی «Match Factory» مستفر در آلمان، حق پخش جهانی فیلم «شب، داخلی، دیوار» ساخته جدید وحید جلیلوند را در اختیار گرفت.