میکی رورک: بازیگری واقعی را به بازی در آشغال های مارول ترجیح می دهم!

«میکی رورک» وقتی در «مرد آهنی ۲» (Iron Man 2) نقش شخصیت شرور «ایوان وانکو/شلاق» را بازی کرد، به تازگی با «کشتی‌گیر» (The Wrestler) نامزد اسکار شده بود. آن تجربه چندان خوشایند رورک نبود تا جایی که این بازیگر پس ...