کوچ عشایر ایران سوژه مستند «تراژدی کرونا» شدند

فیلم مستند «تراژدی کرونا» با موضوع کوچ عشایر ایران و مشکلات آنان در زمانه‌ی شیوع ویروس کرونا، به کارگردانی«آرمان قلی‌پور دشتکی» در حال ساخت است.