رقابت «توخا» ایرانی در جشنواره انگلیسی

فیلم کوتاه «توخا» به کارگردانی مرتضی فرهادنیا منتخب دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه انگلیس شد.