مخاطب «سکون» همه اقشار جامعه هستند

کارگردان فیلم کوتاه «سکون»، گفت: همه اقشار جامعه می‌توانند مخاطب «سکون» باشند چون وقتی بحث جنگ به میان می‌آید دیگر نمی‌توان هیچ طیف یا طبقه‌بندی خاصی در نظر گرفت.