جایزه اول جشنواره فرانسوی برای «طاغی»

فیلم کوتاه «طاغی» در دومین حضور خود موفق به دریافت جایزه اول جشنواره SIGNES DE NUIT فرانسه شد.