حضور فیلم کوتاه «منبع» در جشنواره بروکلین آمریکا

فیلم کوتاه «منبع» تنها نماینده‌ای از سینمای ایران در بخش رقابتی بیست و چهارمین دوره جشنواره بروکلین آمریکا خواهد بود.