تدوین فیلم کوتاه «گوسفند» به پایان رسید

فیلم کوتاه «گوسفند» به نویسندگی و کارگردانی سیدمهران قریشی به مرحله پس تولید رسید