« روایتگری در مستندهای جستجوگرایانه» را بیاموزید

نسخه تصویری مسترکلاس «فیل ریس» با موضوع «روایتگری در مستندهای جستجوگرایانه» منتشر شد.