در نشست خبری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: هنرمندان «پیشرو» جامعه هستند

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مورد بیمه هنرمندان صحبت کرد و گفت: هنرمندان براساس هویت شغلی تحت پوشش بیمه ملی قرار می گیرند.