کار باران نبود، دستور از میراث بود

نخست خبر رسید باران بخشی از قلعه‌ی عظیم‌الجثه "فورگ" در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی را تخریب کرد، اما متولیان میراث فرهنگی این استان، این اتفاق را جمع‌آوری بخشی آسیب دیده‌ی قلعه می‌دانند که احتمال آسیب وارد کردن به خانه‌های ...