لاله جعفری مطرح کرد

واکنش‌های متفاوت نویسنده‌ها به بحران

لاله جعفری در حالی از وضعیت نویسندگان کودک و نوجوان تحت تاثیر بحران اجتماعی می‌گوید که معتقد است برخی از آن‌ها در این شرایط به طور کامل متوقف شده‌اند.