پایانِ کرونا، آغاز راهِ لبخندِ زمین

نمایشگاه عروسک‌های «لبخندِ زمین» برگرفته از عروسک‌های خلاقانه و ابداعی ساخته دست، با هدف حفظ عروسک‌های بومی پس از پایان شیوع بیماری کرونا و عادی شدن شرایط جامعه برگزار می شود.