همبازی شدن گای پیرس و مونیکا بلوچی «حافظه»

گای پیرس و مونیکا بلوچی به فیلم اکشن «حافظه» پیوستند تا در کنار لیام نیسن نقش‌آفرینی کنند.