فراخوان مسابقه ملی عکس «بانوی ایران‌زمین» منتشر شد

اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش مسابقه ملی عکس «بانوی ایران زمین» را در دو بخش مجزا برگزار می‌کند.