مؤسس برند «ویلا صوفیا»:

باید تلاش کنیم که واژه ها ما را گول نزنند/دنیا ارث پدر ماست!

سیاوش صوفی‌نژاد، مؤسس برند «ویلا صوفیا» در این رویداد با اشاره به این نکته که در دنیای امروز، باید تلاش کنیم که کلمه ها ما را گول نزنند، گفت: آن چیزی که هرگز در مدارس و دانشگاه ها یادمان نداده ...