جاوید شفیعی در گفتگو با «هنرمندنیوز»

امروزه به مارکت موسیقی نگاه تخصصی نمی‌شود

جاوید شفیعی، متولد نه شهریور هزار و سیصد و شصت و هفت، تهران، فارغ التحصیل کارشناسی معماری، خواننده و نوازنده سازهای تار و پیانو ...