«وصیت‌ها»ی مارگارت اتوود در بازار کتاب

رمان «وصیت‌ها»ی مارگارت اتوود با ترجمه علی شاهمرادی منتشر شد.