همکاری «تام کروز» با ناسا برای ساخت فیلم در فضا

«جیم برایدنستاین» رئیس ناسا از مذاکره با «تام کروز» برای ساخت اولین فیلم تاریخ سینما در ایستگاه فضایی خبر داد.