نگاهی به شاهکارهای مجموعه هنری بنیانگذار «مایکروسافت»

چندی پیش خبر مزایده مجموعه هنری بزرگ و گران‌قیمت «پل آلن» یکی از بنیان‌گذاران «مایکروسافت» منتشر شد. شاهکارهای نقاشان نامدار جهان همچون «ون‌گوگ»، «لوسین فروید» و «گوستاو کلیمت» از جمله آثاری هستند که در جریان حراجی پیش‌رو به مزایده گذاشته ...