چالش بر سر مامور ۰۰۷

مایکل فاسبندر جیمز باند بعدی نیست

مایکل فاسبندر در مصاحبه ای خودش را از رقابت برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ کنار گذاشت.