جانی دپ در چند ساعت ۳ میلیون پوند به جیب زد

جانی دپ، بازیگر مشهور هالیوودی تنها در چند ساعت توانست از طریق فروش نخستین مجموعه آثار هنری خود سه میلیون پوند به دست بیاورد.