«روابط خطرناک» تمدید شد

مجموعه تلویزیونی «روابط خطرناک» پیش از پخش از استارز برای فصل دوم تمدید شد.