فیلمبرداری «بطری‌های تو خالی» به پایان رسید/ «زندگی قانون جنگله»

با اتمام تصویربرداری فیلم کوتاه «بطری‌های تو خالی» این فیلم مراحل فنی وخود را طی می‌کند.