فیلم مستقل بلند جشنوار ه ای "عمارتی در مه" به مراحل فنی رسید!

فیلم‌برداری "عمارتی در مه" به کارگردانی "محمدعلی سلیمان تاش" و تهیه‌کنندگی سید سجادمیرسید به پایان رسید تا فیلم پس از طی مراحل فنی، برای حضور در جشنواره‌های داخلی، خارجی و اکران‌ عمومی آماده شد