به مناسبت روز بزرگداشت سعدی مطرح شد

پیوندهای فرهنگی و هنری البرز با سعدی شیرازی

یک البرزپژوه با بیان اینکه یکم اردیبهشت ماه به عنوان روز بزرگداشت سعدی نامگذاری شده است، گفت: سعدی بزرگ در فرهنگ و هنر استان البرز حضوری اثرگذار دارد که در این مجال، به  فرازهایی از این پیوندهای فرهنگی و هنری ...