گزارشی از مراسم معارفه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران

مراسم تکریم علی نیکنام انزابی مدیرکل سابق و معارفه محمد هادی ناصری به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار شد.