اثنی‌عشری از «نشخوار» گفت | تقابل دو نسل از بازیگران تئاتر

محمد اثنی‌عشری گفت: نمایش «نشخوار» داستان مواجهه دو نسل از بازیگران تئاتر با یکدیگر است.