بازدید معاون هنری از هفته هنر «تیرآرت» و نمایشگاه «فرصت»

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر شنبه ۱۵ دی ماه از هفته هنر «تیرآرت» و نمایشگاه «فرصت» دیدن کرد.