بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری؛

یکی از لوطی‌های مازندران دار فانی را وداع گفت

محمد ذبیحی از هنرمندان و نوازندگان پیشکسوت موسیقی منطقه مازندران که در این منطقه به «لوطی» معروف هستند، در انزوا و سکوت دار فانی را وداع گفت.