دردنامه‌ای برای سینمای ایران

چرا کسی از فیلم‌های ساخته نشده نمی‌گوید؟

سینمای ایران مخلوطی شده از قتل، خیانت، اعتیاد، دزدی، فاحشه‌گری و.. با ژانر وحشت، ترس، یاس و ...