یک عکاس پیشکسوت از شرایط این روزهای برج آزادی انتقاد کرد

یکی از عکاسان پیشکسوت کشورمان با انتقاد از اقدامات اخیر شهرداری منطقه ۹ در حوزه پارکینگ مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی خواستار رسیدگی مدیران عالی رتبه شهری در این زمینه شد.