در مسابقه طراحی معماری دروازه ورودی کارخانه پارس فولاد سبزوار

کسب رتبه اول توسط گروه شرکت ‌کننده از مدرسه معماری وارطان

کسب رتبه اول توسط گروه شرکت ‌کننده از مدرسه معماری وارطان در مسابقه طراحی معماری دروازه ورودی کارخانه پارس فولاد سبزوار اتفاق افتاد.