«سمیه ولیان» مدیر هنری، مدرس و پژوهشگر هنر در گفتگو با «هنرمندنیوز»

زبان هنرمند اثر هنری اوست

سمیه ولیان، متولد هزار و سیصد و شصت و یک، تهران، دیپلم گرافیک از هنرستان فضیلت، فوق دیپلم هنرهای تجسمی از دانشکده فنی هفده شهریور کرج، لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران، فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه آزاد ...