مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی؛

حضور بازیگران بی‌حجاب در ساخت آثار سینمایی صحت ندارد

 مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی به دو وجه بی‌حجاب و باحجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد.